Høring- forslag til endring i overgangsbestemmelsen i forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene

Kunnskapsdepartementet foreslår å gi grunnskolelærerutdanningsinstitusjonene adgang til å tilby eksamen etter rammeplanen for allmennlærerutdanningen frem til utgangen av 2017

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.08.2015