Høring – forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2009–2010

Endringer som følge av mulig beordring av studenter til tjeneste i helsesektoren på grunn av utbrudd av influensa A

Departementet vil endre forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for inneværende undervisningsår for å bidra til at studenter som eventuelt blir beordret til tjeneste i helsesektoren i forbindelse med utbrudd av influensa A ikke blir økonomisk skadelidende. Studenter som rekrutteres som frivillige i helsesektoren i samme periode som andre blir beordret til tjeneste, vil ifølge høringsforslaget på visse vilkår få de samme betingelsene i regelverket for tildeling av utdanningsstøtte som de som beordres.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.12.2009

Departementet vil endre forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for inneværende undervisningsår for å bidra til at studenter som eventuelt blir beordret til tjeneste i helsesektoren i forbindelse med utbrudd av influensa A ikke blir økonomisk skadelidende. Studenter som rekrutteres som frivillige i helsesektoren i samme periode som andre blir beordret til tjeneste, vil ifølge høringsforslaget på visse vilkår få de samme betingelsene i regelverket for tildeling av utdanningsstøtte som de som beordres.
(06.11.2009)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat om forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2009–2010 – beordring og frivillig tjeneste i forbindelse med utbrudd av influensa A (PDF-fil)


Høringsbrevet og -notatet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

De foreslåtte endringene i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte var bare aktuelle å vedta dersom Midlertidig forskrift 18. september 2009 nr. 1200 om utvidelse av personellmessig virkeområde for lov om helsemessig og sosial beredskap hadde blitt satt i kraft. Sistnevnte forskrift ble ikke satt i kraft innen 31. desember 2010, som var tidsfristen for å kunne ta den i bruk.