Høring – forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012–2013

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Tildelingsforskriften for undervisningsåret 2012–2013 ble fastsatt 9. februar 2012. Kunnskapsdepartementet har i dag sendt et forslag til endringer i forskriften på alminnelig høring. Det foreslås blant annet gradert sykestipend for våren 2013 og unntak for renteinntekter fra BSU i behovsprøvingen av stipend.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.12.2012

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Tildelingsforskriften for undervisningsåret 2012–2013 ble fastsatt 9. februar 2012. Kunnskapsdepartementet har i dag sendt et forslag til endringer i forskriften på alminnelig høring. Det foreslås blant annet gradert sykestipend for våren 2013 og unntak for renteinntekter fra BSU i behovsprøvingen av stipend.
(25.10.2012)Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 92 kB)

Høringsnotat – forslag til endringer i tildelingsforskriften 2012–2013 (PDF, 101 kB)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 13. desember 2012 Forskrift om endring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012–2013. Endringsforskriften er publisert på Lovdata.