Høring – forslag til endringer i midlertidig forskrift 24. februar 2005 nr 165 (MUF- forskriften)- fornyet vurdering med sikte på varig opphold

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.06.2009