Høring – forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning

Departementet foreslår å gjeninnføre gaveforsterkningsordningen fra 1. januar 2014. Forslaget innebærer at private gaver på minst tre millioner kroner gitt til langsiktig, grunnleggende forskning, kan utløse en offentlig gaveforsterkning tilsvarende 25 prosent av gavebeløpet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.12.2013

Departementet foreslår å gjeninnføre gaveforsterkningsordningen fra 1. januar 2014. Forslaget innebærer at private gaver på minst tre millioner kroner gitt til langsiktig, grunnleggende forskning, kan utløse en offentlig gaveforsterkning tilsvarende 25 prosent av gavebeløpet.
(04.11.2013)

________________________________________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil, 289 Kb)

Høringsnotat: Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning (PDF-fil, 395 Kb)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

______________________________________________________________________________________


Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:


Kunnskapsdepartementet fastsatte 20. desember 2013 Forskrift om forsterkning av gaver til forskning (gaveforsterkningsforskriften). Forskriften er publisert på Lovdata.