Høring – forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning

Departementet foreslår å gjeninnføre gaveforsterkningsordningen fra 1. januar 2014. Forslaget innebærer at private gaver på minst tre millioner kroner gitt til langsiktig, grunnleggende forskning, kan utløse en offentlig gaveforsterkning tilsvarende 25 prosent av gavebeløpet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.12.2013

Departementet foreslår å gjeninnføre gaveforsterkningsordningen fra 1. januar 2014. Forslaget innebærer at private gaver på minst tre millioner kroner gitt til langsiktig, grunnleggende forskning, kan utløse en offentlig gaveforsterkning tilsvarende 25 prosent av gavebeløpet.
(04.11.2013)

________________________________________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil, 289 Kb)

Høringsnotat: Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning (PDF-fil, 395 Kb)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

______________________________________________________________________________________


Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:


Kunnskapsdepartementet fastsatte 20. desember 2013 Forskrift om forsterkning av gaver til forskning (gaveforsterkningsforskriften). Forskriften er publisert på Lovdata.

 

Vår ref.: 13/4289

 

Høring – Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning

 

Kunnskapsdepartementet legger med dette frem forslag til forskrift om ordning med forsterkning av gaver til forskning.

Forslaget innebærer at private gaver på minst tre millioner kroner gitt til langsiktig, grunn­leggende forskning, kan utløse en offentlig gaveforsterkning tilsvarende 25 prosent av gavebeløpet.

Liste over høringsinstanser ligger vedlagt, men høringen er også åpen for andre. Hørings­­uttalelser sendes postmottak@kd.dep.no, merket sak 13/4289. Frist for innsending av uttalelser er 13. desember 2013.


Med hilsen

Live Haaland (e.f.)         
avdelingsdirektør
   
      Anne Karine Nymoen
      førstekonsulent 

Arkitektur- og designhøgskolen
Departementene
Det Norske Videnskaps-Akademi
Det teologiske Menighetsfakultet
Diakonhjemmet høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Vestfold
Misjonshøgskolen
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges veterinærhøgskole
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norge arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet

Til toppen