Høring – forslag til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.02.2009