Høring – forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016–2017

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår om gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2016–2017 på alminnelig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.01.2016