Høring – forslag til forskrift om utmåling av reaksjoner og sanksjoner med mer ved overtredelse av akvakulturloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2013

Til toppen