Høring – Forslag til ny forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer

Herved oversendes utkast til ny forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer på høring. Utkastet til forskriften er en videreføring av forskrift om sertifisering av besetingsmedlemmer av 16. juli 2013 nr. 916, som gjennomfører forordning 1178/2011 om sertifisering av besetningsmedlemmer. Utkastet til ny forskrift inneholder forslag om å delegere forvaltningsmyndighet til Norges Luftsportforbund (NLF) på seilfly- og ballongområdet. Utkastet vil også gjennomføre de siste endringene som er foreslått av EU-kommisjonen i forordning 1178/2011. I tillegg gjøres det enkelte redaksjonelle endringer i forskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.03.2015