Høring – forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2013