Høring – Løken-utvalgets rapport: Forenklet, samordnet og uavhengig - Om behov for endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet

Departementet nedsatte 10. oktober 2007 et utvalg ledet av Lene Løken, direktør for Film & Kino med mandat til å gjennomgå tildeling av statstilskudd til kulturformål. Utvalget leverte 5. juni sin sluttrapport til Kultur- og kirkedepartementet. Departementet ber med dette om høringsuttalelser til Løken-utvalgets rapport.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2008

Oppfølging pr. mars 2009:

Omlegging av tilskuddsordninger for rytmisk musikk, jf. St.meld. nr. 21 (2007-2008) og St.prp. nr. 1 (2008-2009) og prolongering av Norsk kulturråd med 6 måneder for å vurdere Løken-utvalgets forslag til nye regler for oppnevning av Kulturrådets medlemmer. Se departementets pressemelding.

Vår ref.: 2006/05048 KU/KU1 DAN:sko

Over Kultur- og kirkedepartementets budsjett skjer tildeling av tilskudd dels av departementet, av underliggende instanser og dels av ikke-statlige virksomheter og organisasjoner.

Departementet nedsatte 10. oktober 2007 et utvalg ledet av Lene Løken, direktør for Film & Kino med mandat til å gjennomgå tildeling av statstilskudd til kulturformål.

Utvalget leverte 5. juni sin sluttrapport til Kultur- og kirkedepartementet. Departementet ber med dette om høringsuttalelser til Løken-utvalgets rapport. Rapporten er tilgjengelig fra departementets nettadresse: ~/link/dc143a0d16f64dabaf2953a7887405e5.aspx

Frist for høringsuttalelser er 1. september 2008 til Kultur- og kirkedepartementets adresse postmottak@kkd.dep.no.

Med hilsen

Torunn Willadssen e.f.
avdelingsdirektør

Øivind Danielsen
underdirektør

 Høringsinstanser

Akershus Festning for kunst og kultur, Stiftelsen
Arkivet, Stiftelsen
Fellesrådet for kunstfagene i skolen, FKS
Finsk-norsk kulturinstitutt
Folkeakademienes Landsforbund
Foreningen Norden
Forum for Kultur og Næringsliv
Heyerdahl-instituttet, Stiftelsen
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Nordisk Informasjonskontor Sør-Norge
Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge
Norsk Teater og orkesterforening (NTO)
Norsk kulturforum (NOKU)
Norske Dansekunstnere
Norske Festivaler BA
Norsk-finsk kulturfond
Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge
 
Bodø Sinfonietta
Cikada og Oslo Sinfonietta
Det Norske Kammerorkester, Stiftelsen
Dissimilis kultur- og kompetansesenter (Dkk)
Griegselskapet i Oslo/Oslo Grieg Festival
Kammermusikkfestivalen i Stavanger (International Chamber Music Festival, Stiftelsen)
Norsk Jazzarkiv
Norsk Jazzforum
Norsk Visearkiv
Norsk musikkråd
Oslo-Filharmonien
Oslo Kammermusikk Festival AS
Riksscene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans
Risør kammermusikkfest, Stiftelsen
Rådet for folkemusikk og folkedans
Stiftelsen BIT20 Ensemble
Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon
Trondheim Jazzorkester
Trondheim Kammermusikkfestival, Stiftelsen
Trondheimsolistene, Stiftelsen
Ultima
Vestfold Festspillene AS
 
Akershus Teater, Stiftelsen
Bergen Internasjonale Teater (BIT) - Teatergarasjen
Black Box Teater AS
Brageteatret AS
Cirka Teater AS
Den Unge Scenen (DUS)
Grenland Friteater/Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival
Nordland Teater
Norsk Scenekunstbruk v/ Danse og teatersentrum
Norsk Skuespillersenter
Norsk teaterråd
Stella Polaris Opplevelser AS
Teater Avant Garden
Teater Manu - norsk tegnspråkteater
Unima Norge - Norsk forening for figurteater
Vestlandske Teatersenter (VT)
Agenda X Skriveverksted
Bibliotektjeneste for innvandrere/Det flerspråklige bibliotek
Bibliotektjeneste i fengsel
Bibliotektjeneste i statlige helseinstitusjoner
Bibliotektjeneste på Svalbard
Bjørnsonfestivalen, Stiftelsen
Bokbyen i Fjærland
Bokbyen ved Skagerak, Stiftelsen (Tvedestrand)
Foreningen !Les
Kapittel, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet (Kapittelfestivalen)
Kristelig Pressekontor (KPK)
Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte - KABB
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemme/døvblinde (LSHDB)
Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK)
Leser søker bok, Foreningen
Nord-Sør-biblioteket
NORLA, kontoret for norsk litteratur i utlandet
Norsk Barnebokforum (IBBY Norge)
Norsk Barnebokinstitutt
Norsk bibliotekforening
Norsk Forfattersentrum
Nynorsk Pressekontor, Stiftinga
Riksmålsforbundet
Stadnamntenesta, Statens kartverk
Vestlandske blindeforbund
Døves Media
Stiftinga Den norske bokbyen
Center for Afrikansk Kulturformidling
Christiansand Protestfestival
Du Store Verden!
Nordland Akademi for Kunst og Kultur, Melbu
Norges Døveforbund, kulturarbeid
Norske Kirkeakademiers Fellesråd
Norges ungdomslag - folkedanssatsingen
Tou Scene
Ungdommens Kulturmønstring
Atelier Nord
Bergen senter for elektronisk kunst (BEK)
Birka
Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK)
Stiftelsen 3,14
Trondheim elektroniske kunstsenter (TEKS)
Blueshus Notodden
Brak - Bergen Rock Aktører
Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkurranse og Prinsesse Astrids Musikkpris
Norsk Rockforbund
Komponistforeningen - tilskudd trykking noter
Midtnorsk Jazzsenter
Music Export Norway
Musikkverkstedordningen
Nidarosdomens guttekor
Norges Musikkorps Forbund - tilskudd til kjøp av musikkinstrumenter for skolekorps
NorgesNettet
Norges Ungdomskor
Nosk Folkemusikk- og danselag
Norsk Ungdomssymfoniorkester
NOTAM
Ny Musikk
Ole Bull Akademiet
Oslo domkor
Regionalt kirkemusikksenter i Bodø
Samspill
Stiftelsen Cosmopolite
Sørnorsk Jazzsenter
Trondheim internasjonale kammermusikkonkurranse
Ungdommens musikkmesterskap
Ungdomssymfonikerne
Valdres sommersymfoni
Vestnorsk Jazzsenter
Østnorsk Jazzsenter
ASSITEJ/Norsk Barne- og Ungdomsteaterforum
ASSITEJs barne- og ungdomsfestival
Verdensteatret
Buskerud Teater
Contemporary Dance Festival (CODA)
Damini House of Culture
Danse- og teatersentrum
Det Åpne Teater
Figurteatret i Nordland
Landsforbundet Teatrets Venner
Marked for scenekunst, Sandefjord
Nordic Black Theatre
Norsk Dramatikkfestival
Norsk Revyfaglig Senter/Norsk Revyfestival
Oktoberdans
Stamsund Internasjonale Teaterfestival
Studium Actoris og Folk i gata-festival
Østfold Teater
Emmanuel Vigelands museum
Falstadsenteret
Jødisk museum
Norges kulturvernforbund
Kainun institutti - Kvænsk institutt
Landslaget for lokalhistorie
Norges museumsforbund
Norsk folkeminnelag
Norges Husflidslag
Norsk ICOM
Norsk Skogfinsk Museum
Rockheim
Skibladner
Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet
Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl
Stiftelsen Skoleskipet Christian Radich
Den norske forfatterforening
Den norske forfatterforening
Norske kunsthåndverkere
Norske kunsthåndverkere
Norsk oversetterforening
Norsk oversetterforening
Norsk teaterråd
Landsforeningen norske malere
Landsforeningen norske malere
Norske grafikere
Norske grafikere
Fond for utøvende kunstnere
Fond for utøvende kunstnere
Statens kunstnerstipend
Statens kunstnerstipend
Norske billedkunstnere
Norske billedkunstnere
Ny musikk
Ny musikk
Norske dansekunstnere
Norske dansekunstnere
Norsk kritikerlag
Norsk kritikerlag
Norges korforbund
Norges korforbund
Norsk teater- og orkesterforening
Frie fotografer
Frie fotografer
Rådet for folkemusikk og folkedans
Rådet for folkemusikk og folkedans
Bildende kunstneres hjelpefond
Danseinformasjonen
Norsk kulturråd
Norsk kulturråd
Fond for lyd og bilde
Fond for lyd og bilde
NOPA
NOPA
Danse- og teatersentrum
Danse- og teatersentrum
Noregs ungdomslag
Noregs ungdomslag
Norsk skuespillerforbund
Norsk skuespillerforbund
Musikernes fellesorganisasjon
Musikernes fellesorganisasjon
Norsk kulturforum
Norsk musikkråd
Tegnerforbundet
Rikskonsertene

Høringsuttalelsene vil bli lagt ut fortløpende. Høringsfristen er 1. september 2008.

Høringsuttalelsene legges ut i PDF-format.

 

ABM-utvikling

Bergen senter for elektronisk kunst

Danse- og teatersentrum

Den norske Forfatterforening (222 kB)

Den norske Forleggerforening

De Unges Orkesterforbund (245 kB)

Fond for lyd og bilde

Fond for utøvende kunstnere

FONO - Foreningen Norske Plateselskaper

GramArt - vedlegg (delutredning, PDF 1 MB) - vedlegg (forskriftsendring, PDF 1 MB) - vedlegg ("Samspill")

Grenland Friteater

Hordaland fylkeskommune - vedlegg (særutskrift) - vedlegg (saksframlegg)

IFPI Norge (International Federation of the Phonographic Industry)

Kommunenes Sentralforbund - KS

Kunst i offentlige rom - KORO (0,6 MB)

Landslaget for Spelemenn, Noregs Ungdomslag, Norsk Folkemusikk- og danselag og Rådet for folkemusikk og folkedans/Rff-senteret

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Landssamanslutninga av nynorskkommunar

Noregs Ungdomslag

Norges Korforbund (239 kB)

Norges Musikkorps Forbund

Norgesnettet

Norsk Artistforbund

Norsk barnebokinstitutt (1 MB)

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Norske Billedkunstnere

Norske Dansekunstnere (0,6 MB)

Norske Dramatikeres Forbund

Norske Festivaler

Norske kirkeakademier

Norske Kunsthåndverkere

Norske Tekstilkunstnere

Norsk filmforbund og Norske filmregissører

Norsk forening for komponister og tekstforfattere - NOPA

Norsk kritikerlag

Norsk kulturforum

Norsk kulturråd - administrasjonen

Norsk kulturråd - rådet

Norsk Oversetterforening

Norsk Skuespillerforbund (251 kB)

Norsk Skuespillersenter

Norsk teater- og orkesterforening - oversendelsesbrev

NOTAM - Norsk nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk (430 kB)

Oslo kommune - oversendelsesbrev

Rikskonsertene

Tegnerforbundet

Unge Kunstneres Samfund

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere - vedlegg (355 kB)

Østfold fylkeskommune

 

Til toppen