Høring – Minstemål på sei nord og sør for 62ºN

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.03.2013

NB: Høringsfrist er utsatt til 8. mars 2013.