Høring – norsk tiltredelse til vrakfjerningskonvensjonen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2011

Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Datatilsynet
Domstoladministrasjonen
Fiskeridirektoratet
Havforskningsinstituttet
Klima- og forurensningsdirektoratet
Kystverket
Norsk Polarinstitutt
Oljedirektoratet
Petroleumstilsynet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksantikvaren
Rogaland politidistrikt
Rogaland Statsadvokatembeter
Sjøfartsdirektoratet
Sjøfartsinspektøren i Bergen
Sjøfartsinspektøren i Bodø
Sjøfartsinspektøren i Kristiansand
Sjøfartsinspektøren i Oslo
Sjøfartsinspektøren i Tromsø
Sjøfartsinspektøren i Trondheim
Skipsregistrene
Statens havarikommisjon for transport
Statens Kartverk
Statens Strålevern
Sysselmannen på Svalbard
Riksantikvaren
Toll- og avgiftsdirektoratet
Universitetet i Bergen, det juridiske fakultet
Universitet i Oslo, det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, det juridiske fakultet

Alta Havn KF
American Bureau of Shipping
Assuranceforeningen Gard
Assuranceforeningen Skuld
Aure Havn
Bergen Havn
Bodø Havn
Borg Havn
Bureau Veritas
De sjøkyndiges forbund
Den Norske Advokatforening
Det Norske Maskinistforbund
Det Norske Veritas
Drammen Havn
Egersund Havn
Finansnæringens hovedorganisasjon
Fiskebåtredernes Forbund
Flora Havn
Forbundet Kysten
Forsvarsstaben / sjøforsvaret
Fraktefartøyenes Rederiforening/Fraktefartøyenes Arbeidsgiverforening
Gard Services AS
Germanischer Lloyd
Grenland Havn
Hammerfest Havn
Harstad Havn
Honningsvåg Havn
Hovedredningssentralen Nord-Norge
Hovedredningssentralen Sør-Norge
Hurtigbåtenes Rederiforening
Intertanko
Karmsund Havn
Kirkenes Havn
Kommunenes Sentralforbund
Kristiansand Havn
Kristiansund Havn
KS Bedrift
Landsorganisasjonen i Norge
Larvik Havn
Lindås og Austrheim Havn
Lloyds Register of Shipping
Logistikk- og transportindustriens landsforening
Marintek
Maritimt Forum
Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest Norge
Miljøstiftelsen Bellona
Mo i Rana Havn
Molde Havn
Moss Havn
Måløy Havn
Narvik Havn
Natur og Ungdom
Nordisk Institutt for Sjørett
Nordisk Skibsrederforening
Norges Fiskarlag
Norges Forskningsråd
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norsk havneforening
Norsk Losforbund 
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norske Havner
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Oljearbeidernes Fellessammenslutning
Oljeindustriens Landsforening
Opplæringskontoret for maritime fag
Oslo Havn
Rederienes Landsforening
Redningsselskapet
Sjøassurandørenes Centralforening
Sjöfartsverket
Sjømannsforeningens Landsforbund
Skipsregistrene
Stavanger Havn
Søfartsstyrelsen
Trondheim Havn
Tromsø Havn
Tromsø Maritime Skole
Tysvær Havn
Tønsberg Havn
Øygarden Havn
Ålesund Havn
Ålesund Maritime Skole

Til toppen