Høring - ny forskrift om behandling av dødsbo hvor avdøde ikke har arvinger - herreløs arv

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette høringsnotat med forslag til ny forskrift om behandling av dødsbo hvor avdøde ikke har arvinger - herreløs arv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2015