Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – ordning med fleksibel kvoteutnyttelse for industrieide torsketrålere

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.10.2013

Vår ref.:

Høringsbrev (pdf)

Fiskeridirektoratet
Sametinget
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Pelagisk Forening
Fiskebåtredernes forbund
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Fiskekjøpernes forening
Landsorganisasjonen
Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Sjømannsforbund
Det norske maskinistforbund
Norske Sjøoffiserers Forbund
Innovasjon Norge
Finansnæringens fellesorganisasjon
Finnmark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Norges Råfisklag
Sunnmøre og Romsdal fiskesalslag AL
Vest-Norges Fiskesalslag
Rogaland fiskesalgslag
Skagerakfisk

Til toppen