Høring – ordning med fleksibel kvoteutnyttelse for industrieide torsketrålere

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.10.2013