Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring- søknad om dispensasjon fra konsesjonsvilkår for bruk av Statnetts reservekraftverk på Nyhamna og Tjeldbergodden

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.03.2010

Vår ref.:

Høringsbrev i pdf-format

 

Søknad fra Statnett om dispensasjon fra konsesjonsvilkår for bruk av reservekraftverkene på Nyhamna og Tjeldbergodden - høring

Statnett har i brev av 1. mars søkt om dispensasjon fra konsesjonsvilkår for bruk av reservekraftverkene på Nyhamna og Tjeldbergodden.

Norges vassdrags- og energidirektorat avga innstilling om søknaden fra Statnett i brev av 3. mars til Olje- og energidepartementet.

Statnett har utdypet søknaden i brev av 8. mars til Olje- og energidepartementet.

Saken sendes nå på høring.

Sakens karakter og omfang gjør det nødvendig med en hurtig avgjørelse av søknaden fra Statnett om dispensasjon. Høringsfristen er derfor tilpasset den videre behandling av saken.

Høringsuttalelser må være innkommet til Olje- og energidepartementet innen

fredag 12. mars 2010

Sakens dokumenter er vedlagt.

Det bes om at høringsuttalelsene sendes til e-postadresse:

[email protected]


Liste over høringsorganer følger vedlagt.


Med hilsen


Per Håkon Høisveen (e.f.)
ekspedisjonssjef                                              Petter Lem Gullestad
                                                                     rådgiver

 


Vedlegg 1- Søknad fra Statnett om dispensasjon fra konsesjonsvilkår for bruk av  reservekraftverk på Nyhamna og Tjeldbergodden

Vedlegg 2 - Utdyping av søknaden om dispensasjon

Vedlegg 3 - Innstilling fra NVE

Aure kommune
Hitra kommune
Hemne kommune
Aukra kommune
Fræna kommune
Møre og Romsdal fylke
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Oljedirektoratet
Riksantikvaren
Kystverket Midt-Norge
Fiskeridirektoratet
Norges Fiskarlag
Norges Naturvernforbund
Naturvernforbundet i Møre og Romsdal
Naturvernforbundet i Rissa
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
WWF Verdens Naturfond
ZERO
Greenpeace Norge
Norges Miljøvernforbund
Landsorganisasjonen distriktskontor Møre og Romsdal
Næringslivets Hovedorganisasjon
Norges Jeger- og fiskerforbund
Friluftsrådenes Landsforbund
Den norske turistforening
NIBR
Gassnova SF
Statnett SF
Istad Nett AS
Norsk Hydro ASA
Industrikraft Møre AS
Allskog BA
Tjeldbergodden utvikling
Neas
Møre og Romsdal Fiskarlag
Kristiansund og Nordmøre havn
Havforskningsinstituttet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Framtiden i våre hender
Nordlandet Grendalag

Til toppen