Høring- utkast til endring av skipssikkerhetsloven

Hensikten med lovendringen er å tilrettelegge for gjennomføring av EUs regelverk om klasseselskap; henholdsvis direktiv 2009/15 (EF) om felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og om relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjoner og forordning (EF) nr. 391/2009 om felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip ved innlemmelse i EØS-avtalen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.01.2017