Høring – utkast til endring i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endring av kravet om hvor mange medlemmer som må være til stede for at en regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk skal være beslutningsdyktig.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.01.2008

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endring av kravet om hvor mange medlemmer som må være til stede for at en regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk skal være beslutningsdyktig. Høringsfristen er 31. januar 2008.

(Ved en feil er høringsfristen i enkelte av brevene som er sendt ut pr. post oppgitt å være 31. januar 2007.)
(07.12.2007) 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev med adresseliste (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelsene som mottas. Høringsuttalelsene vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 

----------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet med følgende resultat:

Forskrift om endring i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 17. mars 2008 og trådte i kraft samme dag. Forskriftsendringen er publisert på Lovdata.