Høring — Utkast til forskrift om rammer for bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder, jf. arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 14 første og annet ledd

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.08.2006

  • Høringsfrist: 25.08.06