Høring – utkast til forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner

Resultat: Forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner (FOR-2012-10-31-1016)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.07.2012

Resultat: Forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner (FOR-2012-10-31-1016)