Høring – utkast til ny standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag

Kunnskapsdepartementet har nå sendt på høring et forslag til ny standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag. Sentralt har vært at utkastet til avtale skal tydeliggjøre og ivareta forskernes akademiske frihet, herunder rett til å publisere og rett til selv å konkludere innenfor oppdragets ramme. Det er også et mål at avtalen skal være enklere å bruke og bedre tilpasset partenes behov.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.05.2011

Kunnskapsdepartementet har nå sendt på høring et forslag til ny standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag. Sentralt har vært at utkastet til avtale skal tydeliggjøre og ivareta forskernes akademiske frihet, herunder rett til å publisere og rett til selv å konkludere innenfor oppdragets ramme. Det er også et mål at avtalen skal være enklere å bruke og bedre tilpasset partenes behov.
(18.02.2011)


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 224 kB)

Statens standardavtale om forsknings- og utredningsoppdrag – høringsutkast (PDF, 445 kB)

Bilag til Statens standardavtale om forsknings- og utredningsoppdrag – høringsutkast (PDF, 361 kB)


Avtalen og avtalebilagene (høringsutkastet) i redigerbare formater:

Standardavtalen – høringsutkast (OpenDocument, ODT, 37 kB)

Standardavtalen – høringsutkast (Word, DOC, 134 kB)

Bilag til standardavtalen – høringsutkast (OpenDocument, ODT, 29 kB)

Bilag til standardavtalen – høringsutkast (Word, DOC, 91 kB)
 

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

Kunnskapsdepartementet har basert på høringsutkastet og høringsrunden utarbeidet ny standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag. Gå til lenken i høyre meny for å laste ned den nye standardavtalen.