Høring - Forslag til nye regler om gjennomføring av møter i foretakslovgivningen

Status: På høring

Høringsfrist: 12.02.2021

Vår ref.: 20/9833

Høringsbrev.pdf