Høring av endring av forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe i 2017

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i dette høringsbrevet noen endringer av forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.06.2017

Havforskningsinstituttet

Klima- og miljødepartementet

Kystvakten

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Pelagisk Forening

Sjømat Norge

Til toppen