Høring av endring av forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe i 2017

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i dette høringsbrevet noen endringer av forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.06.2017

Til toppen