Høring av endringer i energiloven om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.05.2015