Forsiden

Høring av endringer i energiloven om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.05.2015

Vår ref.: 15/720

Olje- og energidepartementet sender på høring et forslag om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom strømnettvirksomhet og annen virksomhet for alle nettselskap. 

Høringsfristen er onsdag 27. mai 2015. Også andre enn de som står på høringslista står fritt til å komme med en uttalelse.

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg elektronisk til: postmottak@oed.dep.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til Karoline Wiermyhr (kaw@oed.dep.no/22 24 62 51) eller Henriette Nesheim (hen@oed.dep.no/22 24 62 88).

Med hilsen                                                                        

Olav Boge (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Karoline Wiermyhr

                                                                                          rådgiver

 

 

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Samtlige kommuner

Sametinget

Den norske advokatforening

Distriktenes Energiforening (DEFO)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

El & IT forbundet

Energi Norge

Energiveteranene

Enova SF

Finansnæringens hovedorganisasjon

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Industri Energi

Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

NHO

Nord Pool Spot

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norsk olje og gass

Norsk Teknologi

Norwea

Energibrukerne

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Tekna

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Virke Hovedorganisasjon