Høring av endringer i forskrift om Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM-registerforskriften): Etablering av et nasjonalt overvåkningssystem for resisten mot antivirale midler hos virus (RAVN)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.12.2013