Høring av endringer i pasientskadeloven m.m. - omorganisering i sentral helseforvaltning

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2015