Høring av EU-kommisjonenes forslag til direktiv for å fremme bruk av fornybare energikilder av den 23. januar 2008

Høring av EU-Kommisjonens forslag til direktiv for å fremme bruk av fornybare energikilder av den 23. januar 2008

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.03.2008