Høring av EU-kommisjonens forslag til forordning om langsiktig kapasitetstildeling (FCA)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.04.2016