Høring av Europakommisjonens forslag til forordning og direktiv om europeisk tjenestekort

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette Europakommisjonens forslag til forordning (KOM(2016)824) om Europeisk tjenestekort og relaterte administrative ordninger samt direktiv om juridisk og operasjonelt rammeverk for europeisk tjenestekort (KOM(2016)823) på høring. En forenklet elektronisk prosedyre og samarbeid mellom hjemstat og vertsstat skal gjøre det enklere for en næringsdrivende å gjennomføre de administrative prosedyrene som kreves for å tilby tjenester over grensen i EØS

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.03.2017

Departementene

Brønnøysundregistrene

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Finanstilsynet

Forbruker Europa

Helsedirektoratet

Miljødirektoratet

Regelrådet

Sjøfartsdirektoratet

Statens jernbanetilsyn

Statens vegvesen 

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Europabevegelsen

Finans Norge

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Nei til EU

Norges Juristforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Departementene

 

Brønnøysundregistrene

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Finanstilsynet

Forbruker Europa

Helsedirektoratet

Miljødirektoratet

Regelrådet

Sjøfartsdirektoratet

Statens jernbanetilsyn

Statens vegvesen

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Europabevegelsen

Finans Norge

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Nei til EU

Norges Juristforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)