Høring av Europakommisjonens forslag til forordning om opprettelse av digital portal om informasjon, prosedyrer, assistanse og problemløsningstjenester i det indre marked

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette Europakommisjonens forslag til forordning (KOM(2017)256) om opprettelse av en digital portal for informasjon, prosedyrer, assistanse og problemløsningstjenester i det indre marked på høring. Portalen skal gjøre informasjon lettere tilgjengelig for borgere og bedrifter som forflytter seg på tvers av landegrenser i det indre marked.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.08.2017