Høring av forslag om barns rett til å samtykke til deltakelse i forskning

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.04.2017