Høring av forslag om barns rett til å samtykke til deltakelse i forskning

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Status: På høring

Høringsfrist: 20.04.2017