Høring av forslag om nye bestemmelser for tillatelse til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret til særlige formål

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.11.2009