Høring av forslag om økt avgift for tilsyn og kontroll med akvakulturanlegg

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.03.2013

Finansdepartementet

Fornyings-og administrasjonsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Miljøverndepartementet

Næring- og handelsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Fiskeridirektoratet

Kystverket

Mattilsynet

Sametinget

Fiskeri- og avbruksnæringens landsforening

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

NHO

Kommunenes sentralforbund

LO v/Fellesforbundet

Finansenæringens hovedorganinsasjon

Sparebankforeningen

Finnmark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Sør- Trøndelag fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Aust-Agder Fylkeskommune

Til toppen