Høring av forslag om økt avgift for tilsyn og kontroll med akvakulturanlegg

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.03.2013