Høring av forslag om økt individvekt for settefisk av laks, ørret og regnbueørret (prøveordning)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2011