Høring av forslag om opphevelse av § 4 fjerde ledd i forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn

Resultat : Forskriftsendring 27.05.2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: