Høring av forslag til endringer i fiskeeksportloven

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Høringsfrist 3. mars (20.01.05)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist 3. mars (20.01.05)