Høring av forslag til forskrift om IKT – standarder i helse- og omsorgssektoren

Høring av forslag til forskrift om IKT – standarder i helse- og omsorgssektoren

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2013