Høring av forslag til forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.09.2010