Høring av forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.04.2014