Høring av forslag til forskrift om rettsvern for avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2011