Høring av forslag til justering av rapporteringskravene for flåten under 15 meter

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette forslag om justering av rapporteringskravene for flåten under 15 meter på høring, jf. vedlagte høringsnotat. Det sentrale i høringen er hvor stor omsetning som skal utløse krav til full rapportering. Departementet står fast ved at alle fartøy må rapportere og får krav til sporing, men for de med mindre aktivitet, foreslås forenklet krav til utstyr.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.03.2022

Vår ref.: 22/1713

Høringsbrev.pdf

Anteo AS

Brommeland Elektronikk

Bytek

Dualog Fisknett AS

FangstR

Fastrack

Fiskehav

Fiskeridirektoratet

Kystvakten

Maine Dynamics

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Norges Råfisklag

Norges Sildesalgslag

Norsk Villfisk

Oppdrift AS

Pelagisk Forening

Radio Holland Norway

Sailors Mate

SG Marine

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA

Telemar

Trackwell

 

Vest-Norges Fiskesalslag