Høring av forslag til nytt forvaltningssystem for stamfisktillatelser for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Høringsfristen er 6. august 2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.08.2007