Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring av forslag til standardiserte avtaleklausuler - andres bruk av innretninger

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.02.2015

Vår ref.: 12/1560

Det vises til forskrift 20. desember 2005 om andres bruk av innretninger. Etter endring av forskriften i 2012, fremgår det av § 10 at avtaler om andres bruk av innretninger skal baseres på standardiserte avtaleklausuler som er godkjent av Olje- og energidepartementet.

I høringsbrev 28. september 2012 om forslag til endringer i ovennevnte forskrift, åpnet departementet for at næringen kunne foreta en gjennomgang av avtaleklausulene. Eventuelle forslag til endringer i de standardiserte avtaleklausulene som følge av et slikt arbeid, skulle fremlegges for departementet for godkjennelse.

I brev 4. september 2014 oversendte Norsk olje og gass forslag til standardiserte avtaleklausuler. Forslaget er utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe, ledet av Marte Røv, Statoil. Det fremgår av brevet at det er uenighet knyttet til artikkel 24 Lien og artikkel 25 Warranties.

Departementets vurdering

Artikkel 24 Lien

Første avsnitt

I følge petroleumsloven § 6-3 omfatter panteretten de rettigheter som til enhver tid følger av tillatelsen samt pantsetterens øvrige rettigheter knyttet til virksomheten som utøves i henhold til tillatelsen. Videre følger det av petroleumsloven § 3-3 tredje ledd: ”En utvinningstillatelse gir enerett til undersøkelse, leteboring og utvinning av petroleumsforekomster på områder som omfattes av tillatelsen. Rettighetshaver blir eier av den petroleum som produseres.”

Departementet legger til grunn at panteretten i § 6-3 inkluderer rettighetshavers produserte petroleum. Håndpanterett kan bare avtales i løsøre som ikke kan registreres i et realregister, jf. panteloven § 3-2. Pantsettelse etter petroleumsloven § 6-2 får rettsvern ved registrering i Petroleumsregisteret. Håndpanterett til produsert petroleum kan etter departementets syn dermed ikke avtales. Departementets vurdering er at bestemmelsen om håndpantsettelse i artikkel 24 første avsnitt bør utgå.

Artikkel 25 Warranties

Svært mange utvinningstillatelser pantsettes, og panteretten omfatter produsert petroleum. Det er derfor uheldig at det ligger inne som standardavtalen at rettighetshaver skal avgi garanti om at rettighetshavers produksjon er  ”free from  all liens, claims, taxes, assessments and encumbrances of any kind and nature”. Departementets vurdering er at bestemmelsen bør utgå.

Avtaleutkastet sendes nå på høring til alle rettighetshavere på norsk sokkel. Høringsfristen er satt til fredag 13. februar 2015.

Med hilsen                                                                        

 

Ole Anders Lindseth (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Anette Vehus Smedsvig

                                                                                          seniorrådgiver

AS Norske Shell

Atlantic Petroleum    Norge AS

Bayerngas Norge AS

BG Norge AS

BP Norge AS

Bridge Energy Norge AS

Capricorn Norge AS

Centrica Resources    Norge AS

Chevron Norge AS

Concedo ASA

ConocoPhillips Skandinavia AS

Core Energy AS

Dana Petroleum Norway AS

Det norske oljeselskap ASA

Dong E&P Norge AS

E.ON E&P Norge AS

Edison International SpA Norway Branch

Eni Norge AS

Enquest Norge AS

Explora Petroleum AS

ExxonMobil Exploration and Production Norway    AS

Faroe Petroleum Norge AS

Fortis Petroleum Norway AS

GDF SUEZ E&P Norge AS

Hess Norge AS

Idemitsu Petroleum Norge AS

Ithaca Petroleum Norge AS

KUFPEC Norway AS

Lime Petroleum

Lotos Exploration & Production    Norge AS

LUKOIL Overseas North Shelf AS

Lundin Norway AS

Maersk Oil Norway AS

Marathon Oil Norge AS

Moeco Oil & Gas Norge AS

Njord Gas Infrastructure AS

Noreco Norwegian Energy Company ASA

Norsk olje og gass

North Energy ASA

OMV (Norge) AS

Petoro AS

Petrolia Norway AS

PGNiG Upstream International AS

Premier Oil Norge AS

Repsol Exploration Norge AS

RN Nordic Oil AS (Rosneft)

Rocksource ASA

RWE Dea Norge AS

Silex Gas Norway AS

Skagen44 AS

Skeie Energy AS

Solveig Gas Norway AS

Statoil Petroleum AS

Suncor Energy Norge AS

Svenska Petroleum Exploration AS

Talisman Energy Norge AS

Total E&P Norge AS

Tullow Oil Norge AS

VNG Norge AS

Wintershall Norge AS

Til toppen