Høring av konsekvensutredning for utbygging av olje- og gassfeltet Oselvar

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.02.2009

Vår ref.: 08/03887

Høringsbrevet i pdf

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 Oslo

Fiskeri- og kystdepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 Oslo

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032 Oslo

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 Oslo

Arbeidsdirektoratet

Postboks 8127 Dep

0032 Oslo

Direktoratet for arbeidstilsynet

Statens hus

7468 Trondheim

Direktoratet for naturforvaltning

7585 Trondheim

Fiskeridirektoratet

Postboks 185

5002 Bergen

Havforskningsinstituttet

Postboks 1870 Nordnes

5817 Bergen

Helsetilsynet i Rogaland

Postboks 59

4001 Stavanger

Kystdirektoratet

Serviceboks 2

6025 Ålesund

Oljedirektoratet

Postboks 600

4003 Stavanger

Petroleumstilsynet

Postboks 599

4003 Stavanger

Riksantikvaren

Postboks 8196 Dep

0034 Oslo

Statens forurensningstilsyn

Postboks 8100 Dep

0032 Oslo

Fylkesmannen i Hordaland

Postboks 106

5804 Bergen

Hordaland Fylkeskommune

5020 Bergen

Fylkesmannen i Rogaland

Postboks 59

4001 Stavanger

Rogaland Fylkeskommune

Peder Klowsgate 27

4005 Stavanger

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Skrivarvegen 3

6863 Leikanger

Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Askedalen 2

6863 Leikanger

Vest-Agder fylkeskommune

4605 Kristiansand S

Fylkesmannen i Vest-Agder

Postboks 513

4665 Kristiansand S

Sør-Norges Trålarlag

Flathauggt. 12

5523 Haugesund

Norges Fiskarlag

Pir-senteret

7462 Trondheim

Norges Naturvernforbund

Postboks 342 Sentrum

0101 Oslo

Natur og ungdom

Postboks 4783 Sofienberg

0506 Oslo

Miljøstiftelsen Bellona

Postboks 2141 Grünerløkka

0505 Oslo

Norsk institutt for by og regionsforskning

Postboks 44 Blindern

0313 Oslo

Norges Miljøvernforbund

Postboks 593

5806 Bergen

Greenpeace Norge

Postboks 6803 St. Olavs plass

0130 Oslo

WWF-Norge

Postboks 6784

0130 Oslo

Norsk ornitologisk forening

Sandgata 30 B

7012 Trondheim

Norsk Polarinstitutt

Polarmiljøsenteret

9296 Tromsø

Fagforbundet for energi og industri

Youngsgt. 11

0108 Oslo

Til toppen