Høring av konsekvensutredning for utbygging av olje- og gassfeltet Oselvar

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.02.2009