Høring av nye regler ombruk av lugardeling på norsk sokkel

Resultat: Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.02.2012