Høring av rapport om tradisjonelt håndverk

Kultur- og kirkedepartementet ber om merknader til rapporten ”Kulturhåndverk - avtrykk fra fortiden, uttrykk for øyeblikket, grunnlag for framtiden” innen 5. juni 2008. Rapporten er utarbeidet av Åse Vigdis Festervoll på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.06.2008

Høringen er avsluttet og foreløpig er det lagt inn 1 mill. i budsjettet for 2009 til oppfølging av utredningen. Se evt. St.prp. nr. 1 (2008-2009)