Høring av svensk konsesjonssøknad med tilhørende konsekvensutredning om naturgassledning mellom Norge, Sverige og Danmark - Skanled

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.08.2008