Høring av utkast til endring av forskrift om tuberkulosekontroll, MSIS- og Tuberkulosekontrollforskriften og blåreseptforskriften

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.11.2008