Høring av utkast til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge - kortvarig akutthjelp

Resultat: Forskrift om endring i forskrift 16. desember 2011 nr 1251 om rett til sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.10.2013