Høring av utkast til forskrift om andres bruk av innretninger

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Formålet med forskrift om andres bruk av innretninger er å oppnå effektiv bruk av innretninger for å sikre rettighetshavere gode insentiver til lete- og utvinningsvirksomhet ut fra hensynet til god ressursforvaltning. En slik forskrift vil bidra til det ovennevnte formålet gjennom å effektivisere forhandlingsprosessen og ved å gi rammer for utformingen av tariffer og vilkår. Forskriften legger opp til at det fremdeles er de kommersielle aktørene som skal komme frem til gode løsninger for begge parter.

Forskrift om andres bruk av innretninger (pdf format)

Pressemelding fra 20.desember 05:
Effektiv bruk av eksisterende infrastruktur på norsk sokkel

Høringsfrist er 30. september 2005

Høringsbrev og adresselister (pdf format)

Forskriftstekst med skjema for rapportering (pdf format)

English version (pdf format)

Pressemelding 23. august 2005